Home   |   Logopedisten   |   Praktijkinformatie   |   Kwaliteit   |   ParkinsonNet   |   Stoornissen   |   Nieuws   |   Contact   |   Aanmelden  

Logopediepraktijk van der Feen
Bluesroute 2a
4337 WB Middelburg
Nanon van der Feen: 06 - 29 190 663
info@logopedievanderfeen.nl
Elianne Peene: 06 - 11 739 227
elianne@logopedievanderfeen.nl

ParkinsonNet


ParkinsonNet

Nanon is ParkinsonNet zorgverlener sinds 2008. Zij heeft hiervoor de 3-daagse basiscursus gevolgd in 2007. Naast het volgen van de basiscursus, behoort een ParkinsonNet zorgverlener te voldoen aan de volgende minimale eisen om te kunnen herregistreren:

  • Minimaal eens per twee jaar het ParkinsonNet congres bijwonen.
  • Ieder jaar tenminste 4x per jaar regionale multidisciplinaire bijeenkomsten bijwonen.
  • Jaarlijks gegevens ten behoeve van kwaliteitsregistratie aan te leveren aan het ParkinsonNet coŲrdinatiecentrum door middel van het invullen van de ParkinsonNet Kwaliteitsmonitor.
  • Voldoen aan de volumenorm. Behandelen of begeleiden van tenminste 5 parkinsonpatiŽnten per jaar.

Voor meer informatie zie de website van ParkinsonNet.

Parki's Kook Atelier

Regelmatig hoor ik van cliŽnten dat ze een verminderd smaak- en/of reukvermogen hebben. Hierdoor genieten ze minder van het eten en gaan ze dus ook minder eten. Op deze mooie website van Parki's Kookatelier staan recepten voor mensen met Parkinson en Parkinsonisme en slikstoornissen. Er staat per gerecht aangegeven voor welk slikniveau het gerecht geschikt is. Dus bijv. voor mensen met ernstige slikstoornissen. Zie voor alle gerechten en (wetenschappelijke) informatie de website Parki's Kook Atelier.