Home   |   Logopedisten   |   Praktijkinformatie   |   Kwaliteit   |   ParkinsonNet   |   Stoornissen   |   Nieuws   |   Contact   |   Aanmelden  

Logopediepraktijk van der Feen
Bluesroute 2a
4337 WB Middelburg
Nanon van der Feen: 06 - 29 190 663
info@logopedievanderfeen.nl
Elianne Peene: 06 - 11 739 227
elianne@logopedievanderfeen.nl

Kwaliteit

Resultaat van het cliŽntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest

Kwaliteitsregister

Nanon en Elianne staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Nanon van der Feen
KP nummer: 19909108191
Lid van Kwaliteitskring Walcheren en Werkgroep preverbale logopedie.

Elianne Peene
KP nummer: 99911479991
Lid van Kwaliteitskring Walcheren.

Beroepsgroep NVLF

Nanon en Elianne zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniartie.

CliŽnttevredenheidsonderzoek

Uw mening telt!
Wij vinden het belangrijk wat u van onze dienstverlening vindt, zodat wij onze kwaliteit kunnen blijven evalueren en verbeteren. Sinds januari 2017 laten wij daarom een cliŽnttevredenheidsonderzoek uitvoeren door. Mediquest is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau.
Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden tevens geanonimiseerd gebruikt voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek over logopedie in Nederland.
Aan het begin van de behandeling vragen wij u persoonlijk of u mee wilt doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u dan van Mediquest een uitnodiging per e-mail. Deelname is vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, dan heeft dat geen gevolgen voor de behandeling.

Heeft u vragen? Schroom dan niet om ze te stellen! Wij danken u alvast hartelijk voor uw inzet!

Kwaliteitskring

Kwaliteitskring Walcheren
Een kwaliteitskring waar alle vrijgevestigde logopedisten van Walcheren aan deelnemen. Er worden cases besproken, lezingen bijgewoond, nieuw behandelmateriaal en cursussen besproken, samengewerkt op gebied van screenen op de basisscholen op walcheren.

Werkgroep preverbale logopedie Zuid-West Nederland
Deze werkgroep is gericht op eet- en drinkproblemen bij kinderen van 0-2 jaar. 2 keer per komen logopedisten uit Zuid-West Nederland bij elkaar. Er worden cases besproken, nieuwste ontwikkelingen op preverbaal gebied worden gedeeld. 1 keer per jaar is er een bijeenkomst van de landelijke werkgroep preverbale logopedie.

Opleidingen/cursussen

Nanon van der Feen
Nanon heeft cursussen gevolgd op velerlei gebied.
Ze heeft o.a. een 11 daagse cursus neurorevalidatie van de Stichting ITON
Parkinson gevolgd.
Cursus Hodson&Paden (articulatietherapie)
Verschillende cursussen op het gebied van afasie
Verschillende cursussen op het gebied van slikstoornissen
Logopedie en tandheelkunde (OMFT)
Eet- en drinkproblemen bij kinderen I en II (Preverbale Logopedie).

Elianne Peene
Logopedie en tandheelkunde (OMFT)

Patientenklachtrecht en beroepscode

Op grond van de Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiŽnten / cliŽnten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de patiŽnt / cliŽnt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.

Privacy

Logopediepraktijk van der Feen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk van der Feen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zoín klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.